Astrid wil inclusief kinderdagverblijf oprichten

True Story Astrid Herremans  - SYNTRA succesvol ondernemen
Astrid Herremans
kinderverpleegster

Astrid Herremans volgt een opleiding verantwoordelijke kinderopvang in campus Asse. Haar ambitie: het opstarten van een kinderdagverblijf dat volledig afgestemd is op kinderen met een beperking. Haar achtergrond als pediatrisch verpleegster komt daarbij uitstekend van pas.

“Mijn job als kinderverpleegster doe ik supergraag maar in het ziekenhuis kwam ik geregeld in contact met ouders die moeilijk opvang vonden voor hun kindje met een beperking. Vaak blijven mama’s noodgedwongen thuis omdat hun peuter anders niet de juiste zorgen zou krijgen. Zo kwam ik op het idee om een kinderdagverblijf op te richten waar kinderen met een specifieke zorgbehoefte perfect opgevangen kunnen worden. In zo’n inclusieve kinderopvang zijn de voorzieningen aangepast en komen er geregeld logopedisten en kinesisten over de vloer.”

Hoewel je als kinderverpleegster wettelijk gezien in orde bent om een kinderopvang te starten, besloot je toch om de opleiding ‘verantwoordelijke kinderopvang’ te volgen.

“Met mijn diploma als verpleegkundige zou ik principe kunnen opstarten maar ik wou me toch verder verdiepen in het financiële en administratieve luik dat er bij komt kijken. Voor mijn eindwerk moet ik een fictief kinderdagverblijf opstarten van A tot Z. Uit die oefening leer ik heel wat. De meeste docenten hebben ook zelf een kinderopvang en halen vaak nuttige praktijkvoorbeelden aan.”

Wist je al van jongs af aan dat je iets in de zorgsector wou doen?

“Toen ik na het middelbaar een studierichting moest kiezen, twijfelde ik tussen een opleiding verpleegkundige of lerares. Ik ben ook al 13 jaar lid van de Chiro. Dat ik iets wou doen met kinderen was voor mij al snel duidelijk. Maar het is niet de bedoeling dat ik zelf fulltime kinderverzorgster word. De samenwerking met de ouders spreekt met op zijn minst even hard aan als het contact met de kinderen. Het is vooral het totaalplaatje van het runnen van een kinderopvang dat mij aanspreekt.”

Je combineert de opleiding momenteel met een halftijdse job in het ziekenhuis. Hoe zie je de toekomst?

“Met mijn onregelmatige uren is het vaak puzzelen om alles rond te krijgen maar het lukt wel. Als ik afgestudeerd ben ga ik terug fulltime werken en zal ik intussen uitkijken naar een geschikt pand. Het is moeilijk in te schatten wat er mijn pad zal kruisen. Hoewel ik weet dat de vraag naar kinderopvang erg groot is, is er nog altijd de financiële drempel die me wat afschrikt. Het vraagt een grote investering en het eerste jaar draai je quasi geen winst. Daarnaast besef ik ook dat het een immense verantwoordelijkheid is. Daarom wil ik op voorhand me grondig informeren en alles van naaldje tot draadje uitpluizen. Eens alles goed geregeld is, ben ik er vrij zeker van dat ik in mijn opzet zal slagen. Ik kijk enorm uit naar de dag waarop ik kan starten als zelfstandig onderneemster.”