Ik ben goed op de hoogte

True Story Luc Nijns  - SYNTRA succesvol ondernemen
Luc Nijns
fitnessuitbater

Het heft in eigen handen.

Luc Nijns werd op 53-jarige leeftijd werkloos. Via outplacement werd gezocht naar nieuwe perspectieven. Op dit kruispunt in zijn leven voelde Luc dat het vooruitzicht op een nieuwe job in een fabriek hem weinig voldoening schonk. Misschien werd het gewoon tijd om als zelfstandige van zijn hobby’s fitness en body building een fulltime activiteit te maken. Het outplacementbureau verwees Luc naar Syntra. Hij kwam er in contact met de juiste mensen en samen tekenden ze een versneld traject uit bedrijfsbeheer uit. Twee jaar nadat Luc zonder job viel, runt hij Lucs Oldschool Gym.

Syntra leerde me ‘hoe’ en ‘wat’. 

Als vijftiger weer op de schoolbanken zitten was best wel heftig. Maar door zijn gerichte, intensieve opleiding ging Luc beseffen dat je onmogelijk een zaak kan opstarten van vandaag op morgen. Er komt veel bij kijken. Syntra ondersteunde hem om de neus in de juiste richting te draaien en bracht hem essentiële kennis bij over het ‘hoe’ en ‘wat’ bij de opstart van een zelfstandige zaak.

Goed op de hoogte. 

Tijdens zijn training verwierf Luc gefundeerde inzichten in bedrijfsmanagement, commercieel beleid, financieel beleid etc. Luc is goed op de hoogte. Dat dit geen veronderstelling is maar een feit, blijkt uit de bevestiging die hij reeds meermaals van zijn boekhouder kreeg. De finale boodschap die Luc aan de starters wil geven? “Doe het!”